Béke-sziget

Versek, dalok, bölcsességek, idézetek, gondolatok...* "Az vagyok, aki bárki más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az élet titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál." (Paulo Coelho)

Friss topikok

Dsida Jenő: Mesém

2010.06.30. 10:10 :: Aranyvessző

 Emlékszem egy régi mesére.Valakiről,ki úgy született, mint még senki más:könny volt és gyöngy volt: igaz valaki.Emlékszem egy régi mesére.Valakiről,ki titán volt, ha törpének is látták,s hegyeket akart mélybe hajtani.Emlékszem egy régi mesére.Valakiről,ki semmit se…

Szólj hozzá!

Lope Felix de Vega Carpio: A szerelem különféle hatásai

2010.06.29. 09:40 :: Aranyvessző

 Elájulni, s mindent merni, dühöngve, mint nyers, szelíd, forró és holtrasápadt, merész, halott és új életre támadt, csaló, hűséges, bátor, gyáva, gyönge.És Tőle távol nem találni csöndre, mint víg, komor, örjöngő, büszke, bágyadt, megszökni hősként, csupa gőg s…

Szólj hozzá!

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra

2010.06.28. 11:02 :: Aranyvessző

 Tudod hogy érted történnek mindenek -- mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért.Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs Madárka tolla se hull ki, -- ég se zeng, -- föld se remeg,…

Szólj hozzá!

Sárhelyi Erika: Hétköznapi józanság

2010.06.27. 10:27 :: Aranyvessző

 Csak apró vágyakkal él az ember.Beéri azzal, ha ágyát megvetik,ha az éjre ráköszön a reggel,s ha ősszel eső, télen a hó esikMert mivégre az ezernyi álom,hogyha újra és újra ébredni kell?Hiába lépne át minden határon,kivel a sorsa egyre felesel.Megtanul hát örülni a…

Szólj hozzá!

Bognár Barnabás: Zajtalan rezeg

2010.06.26. 09:58 :: Aranyvessző

 Zajtalan rezeg a levegő,párája pattan, eloson,oly hontalan szegény,a semmiben lebegő –nézd, nézd, nem akarom,hogy ne fájjon szívem helyéna kő.Minden idő az arcomra ül,mely félelem nélkül telik el,minden más csak tolongvagyűlik a szíven belül –ezért sírni…

Szólj hozzá!

Göbölyös N. László: Veled

2010.06.25. 10:02 :: Aranyvessző

behatolni a hangok puha páncéljábamezítláb járnia jókedv játékos jégmezejénátitatódni írástudatlanistenekkelvégigsiklaniaz ábrándokszülőcsatornájánnézni napról naprahogy tollászkodika smaragd tavaszkidübörögniotthonunkbólminden balsejtelmetlehajolni a kőértmert a…

Szólj hozzá!

Eminescu: Kint megremeg a nyárfaág...

2010.06.24. 10:30 :: Aranyvessző

 Kint megremeg a nyárfaág; És ablakomra koppan - Úgy érzem most: a kerten át Te jössz felém titokban.A tóba csillag fénye hull, S lent megdereng a mélyvíz. Úgy érzem: kínom elcsitul, S már megbékélek én is.A hold szikrázik fényesen, A felhő szerteszéled. Úgy érzem: rád…

Szólj hozzá!

Szabolcsi Zsóka: Szólj...

2010.06.23. 11:00 :: Aranyvessző

  Szólj, ha fellázadt benned a szavak hiánya, s a lüktető csend elviselhetetlen zúgássá erősödik, ha ki akarod tépni magad a némán körédszőtt hálóból, ha megszólalni féltél, s már nem emlékszel hangod színére sem. Szólj, s felszakadnak a halk fátyolok, akkor…

Szólj hozzá!

Fortune Brana: A sírásó monológja

2010.06.22. 10:29 :: Aranyvessző

 Ásómra támaszkodva töltöttem sok napom;akadt munkám elég, alig volt alkalom,hogy ne kellettem vón' valakinek – sok volt a fiatal, de még több az öreg,büszke vagyok, mert ez nem munka: hivatás,és nem csinálja nálam jobban senki más;ha kérdik, mi a dolgom, csak kihúzom…

Szólj hozzá!

Fortune Brana: Csukott szemmel

2010.06.21. 10:21 :: Aranyvessző

  Voltam szerelmesés voltam magányosvoltam tölgyfavoltam főnixmadárálltam dermedtena szépség hamvainálVoltam kiáltásés voltam a csendvoltam sötétségkint és idebentvoltam szerelmesés voltam magányosvoltam szelíds igen, voltam halálosVoltam gazdags voltam nagyon…

Szólj hozzá!

Oláh András: lehet-e

2010.06.20. 10:22 :: Aranyvessző

 lehet-e újrakezdeni... a tilalom és a véletlenek borzongató örvényén átkelve semmivé szűkíteni a teret egyensúlyozni tekintetedáztatta tegnapok között fekete kabátban sértődékenyen s eljutni oda ahol te vagy az utolsó - az egyetlen

Szólj hozzá!

Gyóni Géza: Memento

2010.06.19. 10:14 :: Aranyvessző

 Kit megálmodtál egyszer magadnak,Hajad selymével kösd le a párod!Források mentén nimfák kacagnak -Hínár karokkal rája tapadnak...S ha soká késel, majd nem találod.Tárd ki karod, míg hófehér, hamvas,Bontsd le hajad, míg hullámos ében.Irigy vénekre csak sose hallgass!Majd…

Szólj hozzá!

Bognár Barnabás: Egymás után

2010.06.18. 12:13 :: Aranyvessző

  Megint itt jársz, vagy csak hiányod recseg?Ha itt vagy, akkor jól van,Úgyis régóta kerestelek...Vagy valamilyen mérhetetlen nagyotTehozzád hasonlóanVárok, egyszer csendben meghalok:A gyertya csonkja a sötétbe csobban,Formát jár alakomban,Mert szíveddel látok csak…

Szólj hozzá!

Jakos Kata: Nem kell

2010.06.17. 11:54 :: Aranyvessző

 Nem kell a szótlan ellenvetés,Nem kell a szó, ha csak megvetés,Nem kell a bánat, megköszönöm,Nem kell a megszokott halk közöny.Nem kell a nyár és nem kell a tél,Nem kell a vád, az önző szeszély,Nem kell a fájó bús gondolat,A Holnapig tán a Ma megmarad.

Szólj hozzá!

Lányi Sarolta: Nagyon csendes szerenád

2010.06.16. 10:33 :: Aranyvessző

 Téged dicsér a némaságoms daltalan ajkam néked áldozlelkem fojtott félénk szavátte hallod, ha nem is kiáltoz.Beszél majd énhelyettem hozzádaz őszi táj halkan szelídens az esti szél füledbe dúdol,hogy örökre tiéd a szívem.Tiéd elmém munkája, gondjas az álmom is tiéd…

Szólj hozzá!

Christina Georgina Rossetti: Emlékezz

2010.06.15. 10:38 :: Aranyvessző

 Emlékezz rám, ha tőled messze-messze a hallgatag országba érkezem, s nem foghatod meg többet a kezem, és nem fordulhatok el tévedezve. Emlékezz rám, ha majd magad leszesz te, s nem szólsz jövőnkről, úgy, mint rendesen: csak emlékezz és értsd meg, kedvesem, késő tanács,…

Szólj hozzá!

Gergely István: Könnycsepp marokban

2010.06.14. 11:20 :: Aranyvessző

 vigyázz rám hogy le ne essekkavicson szét ne fröccsenjekúgy vigyázz rámvigyázz rám hogy ne szédüljeknap tüzébe ne repüljekúgy vigyázz rámvigyázz rám hogy ne remegjeksötétségtől ne rémüljekúgy vigyázz rámvigyázz rám ha vihar szárnyánfelszürcsölne szörnyű…

Szólj hozzá!

Leleszi Balázs Károly: A szerelem hatóereje

2010.06.13. 10:02 :: Aranyvessző

 A Hold ezüst szárnyakon úszott a dombok felett.Két tenyeremmel úgy hintem, magunk köré a tűzet, ahogy te meríted hajnalokon kutunkból a friss vizet. Harmatban fürdesz, a szél széthordja tested jázminillatát miközben hozzád száll énekem, s lélegzetem cirógatja tested.…

Szólj hozzá!

Jatzkó Béla: Mágia

2010.06.12. 09:59 :: Aranyvessző

 Mikor jöttél, én már senkit se vártam, asztalomon nem volt sem bor, sem abrosz, szobám kihűlt, pókháló nyúlt nyakamhoz, a ház üres volt, mégis kulcsra zártam;az ablakon buktál be, mint a napfény, az üveg megpendült, de nem törött el, befűtöttél meztelen köldököddel,…

Szólj hozzá!

Káli László: Érintés nélkül

2010.06.11. 11:06 :: Aranyvessző

 Távolról úgy látszott, mintha az égbolt simulnaa hegyek hátára, lábait a völgy ölelné magához.A Nap bár elbújt a hegygerincen alvó fák közé,búcsú sugaraiból ezerszínű, csodaszép palástotterített a Földre. Ott álltunk, Te meg én, néztüka távolt, miközben…

Szólj hozzá!

Bognár Barnabás: Akkor...

2010.06.10. 09:47 :: Aranyvessző

 ...amikor szívhez szól a dal,de nem érzem, és elmúlik hamar,hirtelen a szép pillanat;s mikor nappal száll az álomfejemre, és nézem - de nem látom -a múltat, a jövőt, magamat....amikor keresel engemaz üres szobában és a csendben,megbújok gyorsan két kezem mögött;s mikor…

Szólj hozzá!

Illyés Gyula: Öt perce

2010.06.09. 10:51 :: Aranyvessző

 Öt percre nem gondoltam rád. Be jóvolt, istenem,öt percre tőrdöféstelenlélekzenem!Öt percre nem gondoltam rád. Milyenmeglepetés:kiállt a sajgó szerelem,nem szúrt a kés,lazult a szorító marok, megállta fulladás,elszállt a féltés, a gyanu,leszállt a láz.A megcsitult szív…

Szólj hozzá!

Bognár Barnabás: Gyertyafényben

2010.06.08. 09:54 :: Aranyvessző

  Csendre vágyunk, melegségre,s csendben várunk az estére,hogy majd a négyes gyertyafénybenélet születik a reményben.Arcunk sima, rezzenetlen,s mosoly repül az üzenetben,halkan suhanva szerte a tájon,hogy a szép még szebbé váljon.Szeretve lentről felemelnek,és csak…

Szólj hozzá!

Káli László: Tudod, Kedves

2010.06.07. 10:32 :: Aranyvessző

  Tudod, Kedves, az éjszaka nem attól szép,hogy kigyúlnak a fények, és mégis a sötéttelepszik meg halkan a fák sűrű lombjain,utcák kövén, letűnt hű szerelmek romjain.Hanem hogy előtte még sugárzó vérvörösbeöltözik az ég, s a Napot magába ölelve,mint szerető a…

Szólj hozzá!

Kelemen Erzsébet: Bocsáss meg

2010.06.06. 12:41 :: Aranyvessző

   Csend. Döbbentő magány. Fázik a lelkem: valaki vár. Várok és fázom, fázom és várok, félek, remegek: szeretek, szeretek. Fehér sikolyok, kipirult arcok kiáltják feléd: nem lehetsz enyém. Sírok és nevetek: szeretlek, szeretlek! Suttogom elhalva: akarlak, örökre!…

Szólj hozzá!